Slædepatruljen Sirius er først og fremmest en måde, hvorpå Danmark håndhæver sin suverænitet i det nordøstlige Grønland.

Efter anden verdenskrig og den kolde krigs start ønskede Danmark at udbygge sin tilstedeværelse i Nord- og Nordøstgrønland, og Søværnet anbefalede i den forbindelse at oprette en patruljetjeneste. Den kom til verden som slædepatrulje i 1952 under navnet ”Resolut,” men skiftede navn til Sirius i 1953 for at undgå forveksling med den canadiske vejrstation Resolute Bay. I 2006 blev Sirius underlagt Grønlands Kommando, og patruljen flyttede med ind under Arktisk Kommandos vinger ved oprettelsen i 2012.

 

Opgave:

Sirius består af 12 personer i slædepatruljen. Hver patrulje består af to mand (”fupper”), der med hundeslæde overvåger den omtrent 2100 kilometer lange ubeboede kyststrækning i vinterhalvåret. Om sommeren foregår patruljeringen ved besejling af de isfrie fjorde, og hertil kommer overvågning med fly og helikopter. Ud over den militære overvågning og suverænitetshævelse har patruljen den civile politimyndighed i området.

Tjenesten ved patruljen varer to år, og ferie afholdes først ved hjemkomst til Danmark. Cirka otte måneder om året er personellet på patrulje, og i den tid er der tjeneste hele døgnet rundt, alle ugens dage.  Alt personel deltager i patruljeringen og i den daglige vedligeholdelse som bygningshåndværkere, maskinfolk, kokke og rengøringsfolk. I sommerperioden er der tre Sirius-årgange i området: Det nye hold, der skal begynde deres toårige tjeneste, holdet, der skal blive endnu et år samt det hold, der skal hjem efter to års tjeneste.

 

Se film fra forsvaret her.